التشغيل

Répartition de la population occupée et création d’emplois par les différents dispositifs

DésignationsUnitéTotal
Population totale de la wilayahabitants1 362 058
Population activeIndividu462 883
Population occupéeIndividu391 039
Population au chômageIndividu71 844
Taux de chômage%15.5

Répartition de la population occupée par secteur d’activité

Secteur d'activitéHommesFemmesTotal
Administration42 30129 88672 187
BTPH37 1781 63138 809
Agriculture110 5773 159113 736
Industrie30 0084 95734 966
Services et Transports42 85613 77556 631
Commerce24 28919 70843 996
Autres26 0764 63830 714
Total313 28577 754391 039

Création d’emplois de l’année (2020) par les dispositifs d’emplois

Dispositifs d'emploisHommesFemmesTotal
CNAC17224196
ANGEM171140311
ANADE (Ex ANSEJ)16431195
Total507195702
Source (CNAC+ANADE+ANGEM)

Répartition de la population active et de la population occupée par commune

Au 31/12/2020
CommunesPopulationTaux (%) de chômage
TotaleActiveOccupée
M'sila2501448500971 81514.99
Magra561331907616 11613.59
Berhoum33 90011 5219 73314.47
Ain El khadra34 67911 7859 95612.76
Belaiba32 34410 9929 28614.37
Dehahna9 5823 2562 75117.06
Ouled Derradj34 39811 6909 87513.02
Maadid30 46010 3518 74515.37
Metarfa11 7323 9873 36813.07
O.A.l'guebala30 38810 3278 72416.29
Souamaa10 1143 4372 90416.16
H.Dalaa49 52416 83014 21813.73
Tarmount12 3204 1873 53715.52
O.Mansour8 2032 7882 35524.21
Ouanougha17 8216 0565 11618.8
Chellal6 9612 3661 99815.52
Ouled Madhi10 3573 5202 97315.79
K Ced El djir10 7403 6503 08315.52
Maarif17 2485 8624 95214.22
Bou saada170 13957 82048 84617.49
El hamel14 2744 8514 09815.27
Oultem3 2521 10593416.76
Khoubana11 9354 0563 42613.1
M'cif16 2785 5324 67317.94
El houamed10 1683 4562 91914.95
O.Sidi brahim14 1634 8134 06617.7
Benzouh7 5582 5692 17016.15
Sidi ameur27 2479 2607 82218.08
Tamsa10 0593 4192 88815.6
Sidi Aissa101 33134 43729 09215.52
Bouti sayeh12 7614 3373 66416.48
Beni Ilmane11 4833 9023 29715.04
Ain el hadjel42 59614 47612 22915.52
Sidi hadjeres9 0073 0612 58618.76
Ben Srour31 64310 7539 08413.78
Ouled Sliman8 0842 7472 32115.91
Zarzour8 0082 7222 29917.83
Med boudiaf19 5596 6475 61515.52
Ain el Melh55 61718 90115 96715.52
Bir foda6 4182 1811 84217.83
Ain fares5 8411 9851 67714.93
Sidi M'hamed10 0823 4262 89415.52
Ain errich24 4108 2967 00815.63
Medjedel26 4798 9997 60215.52
Menaa11 8084 0133 39015.52
Dj.Messaad17 2705 8694 95815.52
Slim7 5392 5622 16515.52
TOTAL Wilaya1 362 058462 883391 03915.52

Bilan Annuel du Dispositif d’Aide à l’Insertion Professionnelle (D.A.I.P)

Année 2020
Communesdemande enregistréesNbre de poste affecté
M'sila5 2460
Magra5710
Berhoum3810
Ain El khadra3190
Belaiba2250
Dehahna840
Ouled Derradj5430
Maadid4050
Metarfa2000
O.A.l'guebala3560
Souamaa680
H.Dalaa1 2130
Tarmount2310
O.Mansour1840
Ouanougha2180
Chellal1860
Ouled Madhi1480
K Ced El djir1490
Maarif3220
Bou saada3 6940
El hamel3090
Oultem850
Khoubana2580
M'cif1820
El houamed2080
O.Sidi brahim3890
Benzouh880
Sidi ameur6840
Tamsa2700
Sidi Aissa1 3520
Bouti sayeh1050
Beni Ilmane1770
Ain el hadjel6690
Sidi hadjeres1420
Ben Srour4520
Ouled Sliman300
Zarzour490
Med boudiaf1590
Ain el Melh5520
Bir foda430
Ain fares340
Sidi M'hamed850
Ain errich1780
Medjedel3320
Menaa1490
Dj.Messaad2570
Slim830
TOTAL Wilaya22 0640

Situation des Demandeurs d’Emploi Enregistrées par Commune

Année 2020Année 2020
Communessans qualificationpersonnel d'aidepersonnel qualifiépersonnel hautement qualifiétechniciens et techneciens superieurscadres et cadres superieurstotal genéral
M'sila2 9152582 200995951 9368 003
Magra56528147540195980
Berhoum2691390131191595
Ain El khadra2561369224116480
Belaiba1956414677329
Dehahna882181936154
Ouled Derradj34425164759193792
Maadid51112105530160823
Metarfa19245911653325
O.A.l'guebala206965438161483
Souamaa50216924101
H.Dalaa9903073516344692 274
Tarmount165811511290391
O.Mansour182188631127327
Ouanougha1904137417101453
Chellal124138681848297
Ouled Madhi9965322228210
K Ced El djir1318681029246
Maarif2881112042586534
Bou saada1 7799881 3211203881 1085 704
El hamel12980102718122458
Oultem603123211127
Khoubana1811395841153446
M'cif7945664379276
El houamed172719121224372
O.Sidi brahim18681125923135559
Benzouh4030243228127
Sidi ameur4142801871016981 005
Tamsa288188512423556
Sidi Aissa1 0182868410584452 243
Bouti sayeh257357120338
Beni Ilmane1443572565276
Ain el hadjel567143323352381 189
Sidi hadjeres2134711721317
Ben Srour243112126839127655
Ouled Sliman13962838
Zarzour411761469
Med boudiaf13553352259286
Ain el Melh286107153245208801
Bir foda49572366
Ain fares1315811956
Sidi M'hamed1702322424243
Ain errich30448321042436
Medjedel352157100918116752
Menaa1225335834252
Dj.Messaad300395882190516
Slim651320319120
TOTAL Wilaya15 3803 1068 2313741 7467 24336 080

Encadrement local des communes

Année : 2020
COMMUNESCadreMaitriseExécutionTotalTaux d’encadrement (%)
M'sila761356909018.4
Magra22301922449
Berhoum8171591844.3
Ain El khadra12121351597.5
Belaiba171411214311.9
Dehahna5868816.2
Ouled Derradj11161321596.9
Maadid16131481779
Metarfa3784943.2
O.A.l'guebala6131381570.038
Souamaa41068824.9
H.Dalaa17192362726.3
Tarmount141110913410.4
O.Mansour41254705.7
Ouanougha11161501776.2
Chellal5221301573.2
Ouled Madhi6181221464.1
K Ced El djir681141284.7
Maarif861011157
Bou saada29384815485.3
El hamel713981185.9
Oultem41356735.5
Khoubana13111221468.9
M'cif9181451725.2
El houamed15241561957.7
O.Sidi brahim6141191394.3
Benzouh3563714.2
Sidi ameur20122092418.3
Tamsa681291434.2
Sidi Aissa23192492917.9
Bouti sayeh5576865.8
Beni Ilmane415811004
Ain el hadjel222214018412
Sidi hadjeres514871064.7
Ben Srour825811147
Ouled Sliman6849639.5
Zarzour5764766.6
Med boudiaf31672913.3
Ain el Melh14401832375.9
Bir foda4971844.8
Ain fares61166837.2
Sidi M'hamed12221682025.9
Ain errich5221211483.4
Medjedel10251301656.1
Menaa717931176
Dj.Messaad9281642014.5
Slim2171261451.4
TOTAL513865654179196.5
زر الذهاب إلى الأعلى